MUHTAR ASİSTAN

Kayıt

 • Fotoğraflı ve fotoğrafsız kişi kaydı
 • Cadde, sokak, mevki, bina numarası ve hane numarası bazında TÜİK uyumlu kayıt yapılabilmektedir
 • Aile reisi bilgilerine bağlı olarak diğer aile bireylerinin bilgileri otomatik olarak eklenebilmektedir
 • Bir hanede oturan her bir bireyin geliş adresleri ayrı ayrı kayıt altına alınabilmektedir
 • Aynı TC Kimlik Numarası, ile ikinci bir kişinin kaydı mümkün değildir.
 • Kişisel meslek, telefon, öğrenim durumu, sağlık vb. bilgiler ayrı ayrı girilebilir.
 • Seçmen bilgileri ve sosyal bilgiler (hastalık,özürlülük, ev sahibi, kiracı, vb.) girilebilir

İç ve Dış Nakil

 • İç nakilde (mahalle içi); özel "iç nakil sihirbazı" ile bireyle seçmeli olarak ilgili cadde, sokak, bina ve haneye nakledilebilir
 • Dış nakilde (mahalle dış) özel "dış nakil sihirbazı" ile bireyler seçmeli olarak belirilenen adrese nakledilebilir ve yazıcıdan çıktı olarak alınabilir
 • Muhtar asistan programını kullanan muhtarlarımız internet üstünden web servisleri aracılığıyla gelen ve giden nakil işlemlerini çevrimiçi olarak yapabilir ve bu özellik sayesinde kişi mahalleye yerleşmeden, mahalleye geleceği bilinir ve yeniden kayıt yapmaya gerek duyulmaz.
 • Dış nakil olan bir ailenin ya da mahalle sakinlerinin tekrar mahalleye gelmeleri durumunda; otomatik olarak geri alma işlemi yapılabilir, bireylerin ve ailelerin eski nakil bilgileri dahil tüm bilgilerinin tarihçeleri tutulabilir

Listeleme

 • Aynı hanede oturan kişilerin görülebilmesi
 • Her türlü kritere göre raporların ve listelerin alınabilmesi ve bu listelerin Excel ortamına aktarılabilmesi
 • İstenilen kriterlere göre filtrelenerek cep telefonu kayıtlı olan kişilere tek tuşla SMS gönderilebilmesi
 • Form-C ve Form-D gibi listelerin alınabilmesi

Su İşleri

 • Hanelerin su sayaç bilgileri girilerek harcadıkları su miktarının takibi yapılabilir
 • Her haneye su makbuzu tahakkuk ettirilerek yazıcıdan çıktıları alınabilir
 • Ödendi - ödenmedi bilgisi ve bunları raporlama imkanı
 • Ödeme yapıldığında makbuz kesilebilir ve ödemeyenlerin listesi raporlanabilir

Arama ve Rapor

 • Pratik, hızlı ve detaylı arama ekranı
 • TC kimlik no, ad ve soyadı başa olmak üzere baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe ve hatta köy adı vb. kayıt bilgi girişi olan her ekrana göre arama yapılabilmesi
 • Cadde, sokak, bina ve hanede oturan kişilerin listelerinin kolaylıkla alınabilmesi

Toplu Mesajlaşma

 • İsteğe bağlı olarak doğum günlerinde otomatik doğum günü mesajının gönderilebilmesi
 • Duyuru yaparken, özel günlerde istenilen kriterlerde arama yaparak cep telefonlarına toplu SMS gönderilebilmesi

Belgeler

 • Yerleşim yeri belgesi
 • İkametgah belgesi
 • Nüfus Cüzdanı örneği
 • Nüfus talep belgesi
 • Fakirlik kağıdı
 • Evlenme Beyannamesi

Diğer Özellikler

 • İyi durum ilmühaberi
 • Meşguliyet ve medeni hal belgesi
 • Yokluk belgesi
 • Form-5 aile bildirim belgesi
 • Vefat ve sağ belgesi
 • Muhtarlıkta kullanılan kanunen gereçli olan diğer belgeler