EVRAK TAKİP

Güncelleme

 • İnternet bağlantısı ile otomatik kendisini güncelleyebilir.
 • Güncelleme dosyası otomatik kurulur.
 • Lisanslama sistemi otomatik çalışmaktadır.

Çıktı Alma

 • A4 Lazer ve mürekkep püskürtmeli yazıcılar ile uyumlu.
 • Otomatik evrak numarası verebilme ve verilecek numarayı önceden görebilme imkanı
 • En son işlem gören evraklara hızlı erişim

SMS Gönderme

 • Network ortamında, sınırsız kullanıcı ile aynı anda çalışabilme
 • İlgili kişilere toplu SMS gönderebilme imkanı
 • Evlendirme Ücreti raporu

Veri Güvenliği

 • .NET yazılım teknolojisi sayesinde hızlı ve sorunsuz çalışma.
 • MS SQL sunucu veri tabanı ile yüksek veri güvenliği

Arşivleme

  Elektronik Arşiv Modülü ile evrakların taranarak bilgisayar ortamında arşivlenmesi ve ilgili birimler tarafından görüntülenmesi imkânını vermektedir. Yeni gelen evrak bölümüne basıldığında; üye, kurum, TOBB ve diğer evraklar ayrı ayrı olarak takip edilebilmektedir.

Evrak Takip

  Kullanıcılarına bilgi ve belgelere ulaşma konusunda zaman kazandıran, hata yapma riskini ortadan kaldırarak güçlü bir alt yapı ve çoklu kullanıcı desteğiyle hazırlanmış olan programımız, kolay kullanıcı ara yüzüyle hazırlanmıştır.

Tanımlama

  Yeni gelen ve giden ana evraklara bağlı alt evarklarda ayrı ayrı tanımlanabilmektedir.

Bilgilendirme

  Evrak ile ilgilenmesi için personel atababilir ve cevaplama tarihi belirlenebilir.