BORDRO ASİSTAN

Tazminatlar

Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları ve borsalar için özel geliştirilmiş programımızda tazminat kısımları özel bakımından zengindir.

 • Kadrolu ve sözleşmeli personel desteği
 • Kasa Tazminatı, Özel Hizmet Tazminatı, Yabancı Dil Tazminatı vb. tüm tazminatlar
 • Maaş bordrosu, ikramiye bordrosu ve fark bordrosu verebilme
 • Tüm Bordrolar için ayrı ayrı ikmal hazırlama
 • Banka listeleri oluşturma

Personel Bilgileri

 • Servislere ve ünvanlara göre personelleri tamınlayabilme
 • A4 Lazer ve Mürekkep Püskürtmeli yazıcılarla tam uyumlu çalışarak çok süratli çıktı alma
 • Personel ek gelir, SSK ve Gelir Vergisi matrahlarını ay bazında değirebilme (Ek gelir, harcırah vb. durumlar için.)
 • Aile yardımı, Çocuk Yardımı, Asgari Geçim İndirimlerini otomatik olarak hesaplama.
 • Personel çocuk bilgilerini doğum tarihi ve tahsil durumu detayların kadar tutabilme

Bordro Takibi

 • Katsayıları sınırsız hassasiyette tutabilme (virgülden sonraki hane).
 • Ay bazında detaylı bordro takibi yapabilme

Maaş Kayıtları

 • Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan maaş katsayılarını "Webden Al" butonuna tıklayarak elle giriş yapmadan tüm katsayılar sisteme aktarılmaktadır.

Yedekleme

 • Çok kolaylaştırılmış kullanıcı arabilirmi. TAB, ENTER ve Yön Tuşlarıyla form içinde gezinme imkânı.

Kurulum ve Lisanslama

 • Otomatik kurulum ve Otomatik lisanslama
Ekran Görüntüleri